DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

O obci Rybí

OBEC RYBÍZnak obce Rybí

 

 

 

je ves pod jižním svahem Libhošťské hůrky a severovýchodními svahy Holiváku, vzdálená 5,5 km na východ od Nového Jičína.

Oblast byla osídlena již v pravěku, jak dokládají nálezy kamenných nástrojů z období paleolitu na Libhošťské hůrce.

Rybí původně patřilo k hradu Štramberku. V létech 1519-1521 se v kronikách připomínají vladyka Jiří ze Závišic a jeho dcera Dorota z Rybího, která podávala stížnost proti mučení svého bratra Pavla z Rybího v Novém Jičíně. V roce 1523 se Rybí dostalo k fulneckému panství Bernarda ze Žerotína, jeho synovec Karel však Fulnecko s Rybím odprodal   Oldřichu Cetryšovi z Kynšperska. V roce 1584 připadlo ke kunínskému panství a v roce 1588 byla obec odprodána městu Novému Jičínu. Od roku 1624 se majitelem stal jezuitský řád v Olomouci. Ve stejném roce obec vypálili polští kozáci a v létech 1642-1648 celou osadu vyplenili Švédové.Po zrušení jezuitského řádu se obec stala majetkem královské komory, pak šlechtického ústavu v Olomouci, a v roce 1781 přešla pod správu c.k.Terezínské akademie ve Vídni.

Ze zajímavostí uvádíme staré naleziště drahých kamenů a naleziště zlata v potoce protékajícím vesnicí.

Nejvýznamnější památkou je kostel Nalezení sv. Kříže. Lidová stavba z 15. století.  V roce 1846 byl kostel restaurován. Kostel je chráněnou památkou.Křížovou cestu vedoucí z Nového Jičína na štramberský Kotouč připomínají  v obci 2 kapličky.

U pomníku padlých v centru obce se nachází bludný balvan z doby ledové.

V Rybím se narodil akademický malíř Adolf Zábranský (1909-1981), známý svými ilustracemi dětských knih .

Obec se nachází v přírodním parku Podbeskydí. V jejím okolí jsou krásné výhledy na Moravskou bránu, Beskydy, Jeseníky, Oderské a Hostýnské vrchy.