DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Popis tras

25 km

- v terénu značeno červenou značkou image Trasa vede od sokolovny po hlavní silnici vlevo směr Nový Jičín. Za cedulí obec Rybí odbočuje doprava na Libhošťskou hůrku a po jejím hřebenu na – KONTROLU K1 u myslivecké chaty nad Závišicema. Odtud schází do Závišic až k hlavní cestě, u ní odbočuje doleva a asi po 100 m kolem prodejny potravin  přechází po lávce přes říčku Sedlnici na záhumenní cestu nahoru ke kříži a pokračuje přímo nahoru polní cestou kolem  rybníčku Kaděrák. Na hlavní cestě, která vede do Příbora, odbočuje doprava a po 100 m na křižovatce U Paličky přechází hlavní cestu na Kopřivnici a jde po polní cestě přes les Benčák k bývalému Očnímu středisku ve Štramberku, dále pak nahoru cestou úbočím Bílé hory k rozcestníku za Trúbou – KONTROLA K2. Odtud vede po modré a červené turistické značce na  koupaliště Libotín. Dále je značení červenou značkou image  kolem lesní školky, kde spolu s ostatními  trasami vede  ke KONTROLE K3 – občerstvení u vodopádu.Tady se  trasy rozcházejí . Trasa 25 km vede podél Libotinského potoka nad vodopády a po lesních cestách  pod Hlásnici , kde na KONTROLE K4 zatáčí vpravo k rozcestí sedla Jedle. Dál vede  na rozcestí Libotín, kde spolu ostatními  trasami jde po lesní cestě až téměř k okraji lesa. Zde se 25 km trasa zatáčí  vlevo a obchází vrchol Puntíku. Dále tato trasa vede  k  občerstvení  na Kocmínku – K5 -  a dolů do cíle u sokolovny.

 

13,5 km

- tam kde vede tato trasa spolu s trasou 25km je terénu značena červenou značkou image. Tam kde vede samostatně je značena modrými fáborky. Od sokolovny vede spolu s trasou 25 km po hlavní silnici vlevo, při ceduli obec Rybí doprava  na Libhošťskou hůrku a  po jejím hřebeni ke KONTROLE K1 u myslivecké chaty nad Závišicema. Odtud , stále spolu s trasou 25km schází dolů mezi zahrádkami na okraj Závišic. Tady se obě trasy rozdělují, trasa 13,5 km odbočuje vpravo po záhumení cestě, po modrých fáborcích , přes hlavní silnici a  po plynařské komunikaci k podzemnímu zásobníku plynu u sv. Kateřiny , dále pak podél něj  nahoru asfaltovou cestou až k  lesní školce, kde se  napojí  na  trasu 25 km. Spolu jdou  ke KONTROLE K3.  Zde se obě trasy rozcházejí. Trasa 13,5 km vede rovně do kopce po modrých fáborcích na rozcestí Libotín. Odtud  spolu s trasou 25 km jde po lesní cestě téměř na okraj lesa, tam se trasy opět rozdělují, trasa 13,5 km vychází z lesa ven a po jeho okraji míří k občerstvení na Kocmínku –K5 a dolů do cíle u sokolovny.

 

10 km - kočárková trasa

- v terénu je vyznačená oranžovými fáborky. Od sokolovny vede doprava po chodníku podél hlavní silnice přes obec. Pod pohostinstvím Beseda odbočuje doprava na místní komunikaci a prochází po jižním okraji obce , podél kapliček křížové cesty až k plynařské komunikaci na kterou odbočuje opět vpravo a do kopce po ní  vede až pod les. Tady se zatáčí doleva a přes louky  polní cestou schází k plynařské sondě nad  lesní školkou. Tady se setkává s trasou 13,5 km a spolu vedou přes KONTROLU- K3 , rozcestí Libotín ,  KONTROLU- K5 na Kocmínku do cíle u sokolovny.